Giới thiệu

CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG!

1.Giới thiệu:

Là một công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên cung cấp các loại đá muối Himalayas .Skin đưa tới sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành cung cấp dịch vụ sức khỏe tới cộng đồng Việt Nam.

Công ty Skin của chúng tôi chuyên cung cấp các loại dịch vụ đá muối Himalayas như sau:

Hãy phục vụ Khách hàng như chúng ta đang phục vụ chính bản thân chúng ta!

2- Tầm nhìn của Công ty Skin

– Xây dựng Skin trở thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mà mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ hội làm chủ thực sự với một tinh thần dân chủ cao.
– Xây dựng Skin trở thành ngôi nhà chung thực sự cho mọi cán bộ, nhân viên trong Công ty bằng việc cùng nhau chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ một cách công bằng và minh bạch nhất.

3- Giá trị cốt lõi của Công ty Skin

  • Kỷ luật hướng vào tính chuyên nghiệp.
  • Hoàn thiện tổ chức hướng tới dịch vụ hàng đầu.
  • Năng động hướng tới tính sáng tạo tập thể.
  • Cam kết với nội bộ và cộng đồng, xã hội.
  • Làm việc và hành động trung thực.
  • Hoạt động hiệu quả hướng tới hiệu quả doanh nghiệp và xã hội.

Skin tự hào là một thành viên của Hiệp Hội Đá Muối Tại Pakistan!

Thân ái!